FORENINGSPORTAL Foreninger i Lyngdal

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått ansvaret for å behandle søknader om strømstøtte til frivillige lag og foreninger.
                                                

Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli- september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.                                   

Søknadsskjema finner dere her

Hvem kan søke?

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.  Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

    Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.

    Søknadsfrist for å søke støtte for månedene juli-september er: onsdag 16. november 2022 kl.13.00.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal