FORENINGSPORTAL Foreninger i Lyngdal

 

 / 

Agder Krigsseileres Minneforening

Hobby- og interesseorg. 

Vår målsetting er å informere om, markere og hedre krigsseilernes innsats overfor kommende generasjoner samt å ivareta kontakten til krigsseilernes etterkommere og andre interesserte gjennom sosiale arrangementer og sosiale media.

Audnedal Pensjonistforening

Hobby- og interesseorg. 

Audnedal Pensjonistforening har medlemsmøte hver 2. tirsdag i mnd Vi varierer mellom møtested Byremo og Konsmo Byremo: Eben Eser Konsmo: Konsmo Helsesentet Møte starter kl 17.00 og varer til kl 20.00 Sosialt samvær med snørbrød! Alle over 65 år er VELKOMMEN! 100,- kr i medlemskontigent pr. År

Austad Historielag

Hobby- og interesseorg. 

Sikre og fremme lokalhistorie knyttet til Austad/ Rosneshalvøya. Sikre ved innsamling av skriftlig og muntlig historisk informasjon herunder også foto/ film. Fremme ved å videreformidle skriftlig å muntlig, gjennom månedlige temasamlinger og på ulike media. Gjennom opparbeidelse og vedlikehold av turstier i området styrkes interesse og kunnskap om Austadhalvøya.  Gjennom samarbeid med andre historielag, grendelag, kystkultursenter ivaretas også målsettingen for Austad historielag.

Betania Lyngdal

Religion og livssyn 

Betania Lyngdal er en forsamling som hører hjemme blant De frie evangeliske forsamlinger (DFEF), ofte kjent som De frie venner. Lokalet i Lyngdal ble bygd på begynnelsen av 1970-tallet. Av aktiviteter har vi ukentlig bibel og bønn onsdag kl.19 og kveldsmøte søndager kl.19 med bønn fra kl.18.30

KALL - Kristelig Aktivitetslag Lyngdal

Ungdomslag / ungdomsklubb 

KALL skal være et samlingssted for ungdom og unge voksne i Lyngdal. Her vil du oppleve glede, fellesskap og trosvekst gjennom idrettsaktivitet, friluftsliv og forkynnelse av Guds ord. Et lavterskeltilbud med bevegelsesglede og Jesus i sentrum. Vår tilhørighet er Bedehuskirken Lyngdal.

Konsmo Gutteklubb

Barn og ungdom 

Gutteklubb tilsluttet Misjonssambandet. Samlinger hver 14. dag (mandag) i tidsrommet august til mai i lavvo som er plassert på tomta til Konsmo bedehus. For gutter i alderen 3. til 7. klasse. Se utfyllende opplysninger under informasjon.

Konsmo Kulturklubb

Kultur og kunst 

Konsmo kulturklubb er et helt nyoppstartet initiavtiv i Konsmo sentrum, som følge av et stort ønske for å starte med aktiviteter i forbindelse med det gamle kafelokalet på Konsmo. Kulturklubben søker medlemmer, og de som synes dette er spenndene bes melde seg til Anita

Koremi

Kultur og kunst 

Koremi er et frittstående blandet kor. Vi kan opptre på ulike arenaer, uavhengig av sted og arrangør. Det må være en god balanse mellom de ulike arrangement-typene som koret deltar på. Repertoar er meget allsidig. Godt humør og sosialt fellesskap er viktig for trivselen. Vi øver hver tirsdag i Lyngdal Kulturhus, fra kl. 19.30 til kl. 21.30. Inger Hagestad Heiseldal er vår eminente og meget dyktige dirigent. Nye medlemmer er velkommen.

Korshamn Grendelag

Hytte- og velforening 

Grendelaget har som formål å styrke lokalsamfunnet,ved å organisere ulike aktiviteter gjør grendelaget det mulig for folk å treffes og dermed stimulere integrering,skape lokal identitet og holde i hevd kulturtradisjoner i dets krets og omegn.Utover det vil grendelaget også fronte saker av allmen interesse ovenfor kommune og fylket.Som saker som gjelder infrastruktur,bosetting,turisme mm.

Kvås Helselag

Humanitære- og helseorg 

Jobber for bedre folkehelse. Trim en gang i uka, mandager kl.13. Møt opp ved kvås kirke. Har strikkekafe, men pause nå fram til skolen starter. Har sosiale arrangementer til høsten. Følg med på Facebook.

Kvås mållag

Hobby- og interesseorg. 

Kvås mållag arbeider for at alle Kvåsfolk fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i Kvås skal velje, og ta i bruk det nynorske skriftmålet.  Kvås mållag er knytta til Noregs Mållag.

Kvås søndagsskole

Religion og livssyn 

Kvås søndagsskole har samlingar ca fem søndagar kvart halvår for barn 3-12 år.  Me held til på Vemestad bedehus. Her har me song, leik, undring, bibelforteljingar, bitetid og aktivitetar. 

Kvås Ungdomslag

Ungdomslag / ungdomsklubb 

På Åstun har vi ulike arrangementer for barn og unge, som fredagsklubb for 1-7 klasse. Vi har kjøttbasar fast en gang i året i tillegg til at vi driver med utleie til små og store tilstelninger, som bursdager, dåp, konfirmasjoner og bryllup. 

Liverbirds Lyngdal

Hobby- og interesseorg. 

Liverbirds Lyngdal’s formål er å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen i Lyngdal og omegn. Liverbirds Lyngdal skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på vårt faste møtested og andre arrangement. Vi har et samarbeid med Barnas stasjon Lister i regi av Blå Kors

Lyngdal Gospelkor

Kultur og kunst 

Lyngdal Gospelkor er et tverrkirkelig gospelkor som holder til i Lyngdal kirkesenter hvor vi øver annenhver tirsdag fra kl. 20.00 - 22.00.  Anne-Margrethe V. Storaker er dirigent. 

Lyngdal Historielag

Hobby- og interesseorg. 

Lyngdal Historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Lyngdal kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. (Lyngdal Sør- Aa, Kvås og Austad/Korshamn)

Lyngdal Mc Klubb

Idrett og motorsport 

Dette er en MC-klubb for folk som er interessert i å kjøre og skru motorsykkel. Vi er ikke merke avhengig så alle er velkommen til oss.

98248782 / 

Lyngdal Turnforening

Idrett og motorsport 

Vi ønsker at barn og unge skal føle mestring gjennom en allsidig idrett hvor inkludering og mangfold er viktig. Fysisk aktivitet og samhold gir et godt grunnlag for god fysisk og psykisk helse videre i livet.

Misjonskirken Lyngdal

Religion og livssyn 

Misjonskirken Lyngdal er tilsluttet Misjonskirken Norge som er en landsomfattende sammenslutning av frie menigheter med hele Bibelen som rettesnor for liv og lære, og som står på den apostoliske trosbekjennelse. Vår visjon er: Å nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede.

Norsk Motorklubb Konsmo

Idrett og motorsport 

Motorklubb som arrangerer løp og treninger på Konsmo Motorbane for Bilcross, Rallcross og Crosscart for barn fra 5 år og opp til voksen. Banen ligger på Konsmo nord i Lyngdal Kommune. NMK Konsmo samler også medlemmer i andre grener, racing, drifting, rally og shortcar bla.

Rødt Lyngdal

Politiske parti, råd og utvalg 

Rødt er et sosialistisk parti som prioriterer kampen mot de stadig større forskjellene mellom fattig og rik. I 2019 ble Rødt representert i kommunestyret med Marius Thoresen.

Sound of Happiness Lyngdal

Kultur og kunst 

Kor- og musikkaktiviteter for barn og voksne med behov for spesiell tilrettelegging. SOH har et eget styre som organiserer aktiviteter, og legger til rette for miljø og trivsel. Det legges vekt på sangglede, bevegelse, musikkopplevelse og sosialt fellesskap. Koret opptrer lokalt, og samarbeider med tilsvarende grupper i Farsund og Kristiansand. Kulturskolen lønner dirigent. Korets medlemmer er elever i kulturskolen og betaler kontingent per halvår etter kulturskolens gruppeundervisningssatser. På «Sound of Happiness Lyngdal» sin facebookside finnes opplysninger om dag, tid og sted for øvelsene. Send en melding på facebooksiden, eller kontakt kulturskolerektor for mer informasjon. Aldersgruppe: Sound of Happiness sitt tilbud er for både barn, unge og godt voksne.

Stiftelsen Sælør Skolehus

Lokaler 

Stiftelsen ble opprettet i november 1988. Formålet er å ivareta og vedlikeholde eiendommen, gnr. 3 bnr. 2 og 8, skolehuset og lekeplassen. Styret i stiftelsen består av representanter for Lyngdal Kommune, Sælør Vel og Sælør og Lista Kystlag. Den delen av skolehuset som var leilighet for læreren, leies ut til lag, foreninger, skoleklasser og andre som ønsker å feriere og oppleve Sælør. Skoleklasser kan søke om å få dekket utgifter, etter gitt kriterier, via Den kulturelle skolesekk. Kontakt Kulturkontoret.

Sæløer og Lista Kystlag

Kultur og kunst 

Sælør og Lista Kystlag har området mellom Lindesnes og Listafjorden som arbeidsområde. Sælør og Lista Kystlag er lokallag i Forbundet Kysten. Skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur. Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne for distriktet. · Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning. Kystlaget har også ei sjøbu på Kjøpsøy, hvor det er mulig å overnatte.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal