FORENINGSPORTAL Foreninger i Lyngdal

Ressursgruppe for frivilligsentralene

Er det noen i din forening som har lyst til å sitte i en rådgivningsgruppe for frivilligsentralene i kommunen?

Det skal opprettes en gruppe som skal bestå av følgende:

  • Virksomhetsleder for kultur
  • Leder for Lyngdal frivilligsentral
  • Leder av Audnedal frivilligsentral
  • To representanter fra lag/foreninger i Lyngdal nord
  • To representanter fra lag/foreninger i Lyngdal sør
  • En representant fra utvalg for kultur og samskaping

Vi er på jakt etter noen som har lyst til å være med i denne gruppa. Det legges opp til ca 2 møter i halvåret, og oppgavene til gruppa er å gi råd til frivilligsentralene med tanke på hva som bør prioriteres, hvilke oppgaver frivilligsentralene bør jobbe med osv. 

Vi ønsker oss representanter fra to lag/foreninger i Lyngdal sør, og to fra Lyngdal nord. Har du lyst til å være med i en slik gruppe - ta kontakt med Jan Seland på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Vi setter stor pris på om du som leder videreformidler dette til din forening.  


Frist for tilbakemelding: 15. mars.

Alle frivilligsentraler i Norge er forpliktet til å opprette en slik gruppe, og saken har også vært til politisk behandling i utvalg for kultur og samskaping.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal